Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak jsme transformovali

 Jak jsme transformovali až jsme se přetransformovali…….

Když se dneska ohlédnu za naší prací, jak pro můj technologický celek, tak pro občanské sdružení, nevěřím vlastním očím, kolik jsme napsali článků, kolik dopisů na magistrát, na kolika interpelacích jsme v zastupitelstvu vystoupili a kolika schůzek a času jsme tomu věnovali a když se podívám na datum, kdy to všechno začalo, nikdy bych nevěřila, že to bude trvat 31 měsíců, než od začátku transformace bytové družstvo vůbec převezme nemovitost do své správy. Ale vezměme to od počátku pro ty, které tato cesta do kopce teprve čeká.

O transformaci, resp. prodeji bytového fondu, rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém květnovém jednání v roce 2012 a na podzim téhož roku se rozběhla I. etapa, týkající se především sídliště Barrandov, tedy 1151 bytů. Na rozdíl od městských částí, hl. město neprodává po bytech do osobního vlastnictví, ale prodává jen celý „technologický celek“ bytovým družstvům, které musí založit min. 60% oprávněných nájemců.

To, co v celé privatizaci nejvíce skřípalo, byly nesmyslně nastavené lhůty, někdy zbytečně dlouhé (a úředník je dodržuje…), někde naopak tak šibeniční, že se musíte rychle ohánět. Byť jsme se pokoušeli, aby tyto lhůty magistrát přehodnotil, nebyla na začátku našeho působení za občanské sdružení na magistrátu vůbec vůle něco projednávat, natož měnit.

Postupujete tedy dle pokynů úředníka, dokládáte žádosti, seznamujete se s dluhy Vašich sousedů, které budete muset od města odkoupit ve 100% výši (!), jinak k prodeji vůbec nedojde. Pomalu odkrýváte stinná místa magistrátního hospodáře, kterými se nikde nechlubí a nejsou to malé částky, byť původní radní pro bydlení mává nad tím rukou, ve skutečnosti za můj celek nakonec přebírám dluh ve výši 1mil. Kč a vězte, že se jedná skoro o nedobytné dluhy. Mně to přijde vůči slušným nájemníkům, kteří v bytech opravdu bydlí a pravidelně platí nájem, od města pěkný kopanec do týla!

V březnu 2013 se seznamujeme poprvé se znaleckým posudkem vypracovaným skoro před rokem (květen 2012), který Vás srazí na kolena. Znalec, najatý magistrátem použil k ocenění komparační metodu, vyšel z ceny tržní v místě obvyklé, kterou ponížil o „závadu“ (závada je nájemník!), tj. zatížení objektů nájemními vztahy na dobu neurčitou a pro simulovaného kupce zajišťuje jejich simulované náhradní bydlení. Cena je stanovena na 17tis. Kč za m2. Byť je vypracován oponentní posudek, jež si zadává samo město po naší vlně nevole a byť tento oponentní znalec dochází k ceně o 3tis. nižší, zastupitelstvo prosazuje cenu původní. Občanskému sdružení se však podaří v rámci prodloužení platnosti znaleckých posudků (květen 2013), prosadit novou cenu nebytových prostor, která byla nakonec snížena na konečnou cenu v rozmezí od 8tis. do 13tis. Kč na m2. U mého celku tím dochází ke snížení ceny domu o 750tis. Kč, ale jsou i takové celky, kdy tato cena klesla o 20mil. Kč! Musím pro ty, jež nikdy na barrandovském sídlišti nebyli dokreslit, že tyto nebytové prostory většinou zejí prázdnotou, jsou zdevastované a jsou-li pronajaté, tak za třetinové nájemné bytové jednotky.

Ve lhůtě stanovené pravidly transformace zakládáme bytové družstvo (květen 2013) a informujeme o tom magistrát. Opět čekáme. Prodej technologického celku bytovému družstvu byl zastupitelstvem schválen až v prosinci 2013. Pak nám bohužel do cesty padla účinnost nového občanského zákoníku (NOZ) a dalších zákonů spjatých s fungováním družstva a tedy opět trpělivě čekáme, až bude předložena kupní smlouva dle NOZ, což trvá další 3 měsíce (schválení kupní smlouvy zastupitelstvem proběhlo v 3/2014). K jejímu podpisu ze stany družstva dochází v dubnu a ze stany magistrátu v květnu 2014.

Jak můžete vydedukovat z posledního odstavce, od založení družstva do podpisu kupní smlouvy uplynul celý jeden rok!

Moc se tady nezmiňuji o tom, že každé velké rozhodnutí v bytovém družstvu musí schválit členská schůze, od založení našeho bytového družstva proběhly celkem čtyři, další dvě před jeho založením a nespočet dalších menších. Díky organizovanému a svědomitému přístupu všech nájemníků, z nichž posléze někteří zaslouženě zaujali místa v představenstvu či kontrolní komisi můžu dnes říct, že naše bytové družstvo je nakročeno podat mnohem lepší hospodářské výsledky, než s jakými jsme se doposud ze stany magistrátu setkali. Ano, na ¾ ceny dumu jsme si museli vzít u banky úvěr, ale jeho splácení a rozložení do 23 let je provedeno tak citlivě, že družstevníka nezatíží nad rámec současně placeného nájemného.

Od června je již náš technologický celek ve vlastnictví bytového družstva, což všechny družstevníky velice potěšilo, neboť je to ta pomyslná chvíle, kdy to břímě privatizace z vás spadne  a vy jste vběhli do cíle. Nejvíce se však zaradovali spekulanti, v mém celku jich je však jen asi 5%, kteří nabyli byty jen proto, aby je mohli dále prodat. Líto je mi těch mladých rodin s dětmi, které na tyto byty nedosáhly.

Co pro jednoho znamená cíl, pro představenstvo a kontrolní komisi družstva tím teprve nastává období mravenčí práce, co se týče schválení dalších předpisů potřebných k fungování BD, pojištění domu, další komunikace s bankou, výběr správní firmy atd. a to nejdůležitější vlastní fyzické převzetí domu, to nás teprve čeká.

II. vlna transformace již byla zahájena a nyní další nájemníci bytových domů ve vlastnictví hl.m Prahy absolvují podobné peripetie těm naším. Věřím, že v rámci naší I. etapy si magistrát vyzkoušel, jaké to je privatizovat, a odstraní veškeré nedostatky, které postihly nás a se kterými jsme se museli během privatizace potýkat.

Věřím, že další vlny transformace - privatizace proběhnou jako po másle. Někdy je holt potřeba těm nahoře připomenou, že jsou jedni z nás a nemohou před námi zavírat dveře. Věřím, že posudky v dalších vlnách budou na profesionální úrovni, jednání úředníků bude odpovídat korektnosti veřejné správy, zastupitelé budou pozorně naslouchat a zajímat se o průběh privatizace a nebude nutné dalších občanských sdružení k jejich nápravě.

Nakonec bych chtěla nejen za občanské sdružení, ale především za mé bytové družstvo poděkovat paní Haně Chlebcové, která nás provedla celým procesem privatizace a věřím, že totéž mohou říct i další barrandovská družstva. Děkuji také družstevníkům v našem bytovém celku, kteří se aktivně podíleli na celém procesu a přeji nám vykročení pravou nohou!

místopředseda občanského sdružení Byty Barrandov

předseda Bytového družstva                                                                            ing. Monika Matúšková